Kontinuerlig spekter

Kontinuerlig spekter, emisjonsspekter og absorpsjonsspekter. Kontinuerlig spekter, den sammenhengende delen av et røntgenspektrum, se karakteristisk stråling. Et kontinuerlig spekter, er det vi kaller for hvitt lys, og er en sammensetning av lys i alle bølgelengder som varierer fra 4nm til 8nm.

Kontinuerlig spekter er det vi kaller hvitt lys. Det er en sammensetning av lys i alle bølgelengder. Et spekter eller spektrum er en oppdeling av elektromagnetisk stråling eller. Lys fra et sort legeme (som f.eks. solen) har et kontinuerlig spekter og består altså .

Figuren under viser fargespektrene fra noen ulike lyskilder. Sola og glødelamper (vanlige lyspærer) gir et kontinuerlig fargespektrum, mens lysende gasser gir . Et kontinuerlig spekter er et spekter uten ”hull”. Når det kommer gass foran spekteret vil noe av lyset absorberes. Et varmt ugjennomsiktig legeme (sort legeme) stråler ut lys i et kontinuerlig spekter; En varm gjennomsiktlig . En kontinuerlig spektrum er et spekter som viser ingen avbrudd over hele sitt sortiment. En regnbue er et godt eksempel på et kontinuerlig . Lyset fra hydrogengassen har fire fargelinjer i sitt spekter.

Spekteret er kontinuerlig, se figuren nedenfor.

I det elektromagnetiske spekteret deler vi inn i forskjellige typer av bølger etter. Hvitt lys spaltes i et prisme og vi får et kontinuerlig spekter. Absorpsjonsspektre: Når vi sender et kontinuerlig spektrum gjennom en stoff (gass osv.), ser vi mørke linjer i spekteret.

Forstørrer vi spekteret til ei stjerne, er det ikke kontinuerlig. Ved å sammenlikne sammensatte absorpsjonsspekter med spekter fra ett og ett . Kontinuerlig spekter i glødelamper og i sollYs Synssansen vår kan behandle et veldig stort energiområde, fra strålende. Lysstoffrør, og såkalte sparepærer, har ikke et kontinuerlig spekter, men er konsentrert rundt en del topper.

Slike lyskilder har mindre utstråling i . En regnbue kan defineres som et spekter fordi sollyset, igjennom en. Et kontinuerlig spekter oppstår når glødene faste stoffer emitterer alle de . Det resulterende spekteret kan beskrives som mange avbildninger av spalten, litt forskjøvet i forhold til hverandre. Dersom lyskilden inneholdt et kontinuerlig .