Kortslutningsvern og overbelastningsvern

Motorvern: Disse brukes for beskyttelse av elektriske motorer for å hindre at viklingene inne i motoren blir ødelagt. Kortslutningsvern montert ved leveringspunktet. Felles kortslutningsvern, overbelastningsvern og kurssikringer.

Ser på beskrivelsen til skjemaet Melding om installasjonsarbeid. Der står det en skisse over installasjon med et overbelastningsvern, og to . Selektivitet mellom KV og OV (kortslutningsvern og overbelastningsvern). Felles overbelastnings- og kortslutningsvern.

Sikringene i energiverkets skap fungerer vanligvis som kortslutningsvern, slik at overbelastningsvernet plasseres i inntaksboksen, eller i . Brukes når kunden ønsker kunden større eller mindre overbelastningsvern, eller. KV = Kortslutningsvern settes enten i installasjon, eller foran stikkledning i . Det er således meget viktig at kortslutningsvernet er hurtig nok. I de tilfeller hvor Gudbrandsdal Energi holder kortslutningsvern både for. Merkestrøm på kortslutningsvern angis på forhåndsmelding.

Overbelastningsvern: Vern som beskytter inntaksledning mot overbelastning. Hovedstrømautomat, overbelastningsvern ABB, S 700.

Overbelastning-kortslutningsvern PLSM-OV Eaton Moeller. Stikkledning med forankoblet(e) kortslutningsvern føres frem til hovedfordeling med kortslutningsvern og overbelastningsvern for installasjonen. Ta ut et trefaset OV (overbelastningsvern) som skal plasseres i. Ta ut KV (kortslutningsvern) for å sikre selektivitet mellom OV og KV. Stikkledning/kabelfordelingsskap med kortslutningsvern(KV).

OV Felles overbelastnings- og kortslutningsvern Ik max: kA (Ics) ved 2V kA (Ics) ved 4V I2: 45 . Monteres i vårt kabelskap eller i stolpe. Dimensjoneres i forhold til overbelastningsvern og de kortslutningsstrømmer som beregnes i . Her er kortslutningsvern (KV) plassert som skal beskytte stikkledning. Kortslutningsvern i tilknytningsskap skal beskytte måler mot kortslutningsstrømmer. Består av kortslutningsvern og overbelastningsvern for utgående. Kortslutningsvern i tilknytningsskap skal begrense gjennomsluppet energi til under.

B: Består av kortslutningsvern og overbelastningsvern for bygningen som . Skissa viser eksempel på ein installasjon med eit overbelastningsvern og to anlegg, forsynt med jordkabel og kortslutningsvern i nettselskapets kabelselskap. Plassering av målepunkt, overbelastningsvern og kortslutningsvern. For eksisterende anlegg skal målernummer oppgis i meldingen.