Kystverket

Nasjonal etat for kystforvaltning og samferdsel. Trafikkinformasjon, lover og regler og aktuelt. Kystverket er en norsk statlig etat under Samferdselsdepartementet.

Etaten er organisert med et hovedkontor (frem til 20kalt Kystdirektoratet) i Ålesund og fem . Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og samferdsel. Kystverket Hovedkontor fra , Møre og Romsdal. Kystverket – Norwegian Coastal Administration, Ålesun Norway.

Kystverket har flyttet inn i nye lokaler på Skansekaia i Ålesund sentrum. Kystverket brøt forurensningsloven da de sprengte skjær og grunner i fjorden sist høst og vinter. Det skriver Miljødirektoratet i en uttalelse til . Kystverkets landsverneplan for maritim infrastruktur.

Kystverkets landsverneplan omfatter et utvalg sjømerker og havner. Siden den ikke lenger er en næringsaktiv fiskerihavn, ønsker Kystverket å avhende Klo Fiskerihavn. Lørdag våknet Bygdøy-beboere av dunder og brak. Tross giftbekymring sprenger Kystverket havbunn for å gi rom til store cruiseskip i Indre .

Kystverket er et statlig organ for kystforvaltning og samferdsel med formål å trygge og utvikle kysten for alle. I forrige uke hadde Kystverket tilsyn av havneanlegg hos Eramet Norway Kvinesdal AS. Somme av sjøen sine skjær er så vanskelege å få auge på at Kystverket sjølv har køyrd på dei.

No skal nye merkingar varsku småbåteigarar før . Kystverket er rådgivende og utøvende organ for Samferdselsdepartementet i havne- og farvannsforvaltningen. Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket skal levere i samsvar med politiske vedtak, . Vi arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner.

Dersom kommunen ikke har havnedistrikt, og for de sakstyper der Kystverket er tillagt myndigheten, skal søknaden sendes Kystverket. Kystverket vert leia av kystdirektøren, og hovudkontoret er etatens øverste styringsorgan. Regionane utfører operative oppgåver og fellesoppgåver på vegne av.

Jan Morten Hansen er ny fungerende regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark. Harald Andreassen ble i dag ansatt som regiondirektør i Kystverket Sørøst. Kystverket vil ha ny molo på Storekorsnes.

BORTE VEKK: Brystvernet på moloen på Storekorsnes sa takk og farvel da stormen sveipet inn over . Kystverket har utviklet en digital kartløsning for båtfolket.