Luftfartstilsynet

Har overordnet ansvar for normerings- og forskriftsverk, adgangskontroll- og virksomhetstilsyn. Informasjon om organisasjonen, lover og regler, registere og . Luftfartstilsynet er Norges tilsynsmyndighet for sivil luftfart og utsteder driftstillatelser.

Luftfartstilsynet er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan som er . Luftfartstilsynets offisielle side på Facebook. For dager siden – Skyteepisoder som hendelsen i Florida fredag, kan også skje i Norge, ifølge Luftfartstilsynet. Vi fører tilsyn me og er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart.

Oversiktlig og lettfattelig illustrasjonsplakat som Luftfartstilsynet håper vil følge med i esken når du kjøper drone. I en rapport fra 20ble landingsplassen for helikopter ved Volda sjukehus vurdert som flyoperativt ikke tilfredsstillende. Innad advarer Luftfartstilsynet om at de godkjenner landingsplasser uten å ha sett dem og at fly ikke blir . Luftfartstilsynet har lyst ut stillingen som nettredaktør/kommunikasjonsrådgiver. Stein Erik Nodeland slutter som toppsjef i Luftfartstilsynet for å gå inn i ledergruppa til våpenprodusenten Nammo. Forskriften fastsetter gebyr for Luftfartstilsynets arbeid med myndighetshandlinger etter luftfartsloven.

Luftfartstilsynet klaget gjentatte ganger på budsjettkutt og advarte mot alvorlige konsekvenser, men Stortinget ble aldri informert. Luftfartstilsynet understreker at de ikke konkluderte om hendelsen på Kjevik, men ga en foreløpig uttalelse.

Det er ikke aktuelt å flytte sikkerhetskontrollen ut av flyplassbygningene for å hindre terror-anslag. Det viktigste er å hindre køer, mener Luftfartstilsynet. Operatører av slikt utstyr må likevel melde inn virksomheten til Luftfartstilsynet, og eventuelt varsle om ulykker med skade på person eller . Selv om Luftfartstilsynet skulle oppheve flyforbudet for Super Puma-typen som styrtet ved Turøy, slik EU har gjort, kommer ikke Statoil til å benytte helikopteret. Luftfartstilsynet i Forvaltningsdatabasen hos NSD.

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data . Havarikommisjonens rapport om en helikopterulykke i Reisadalen i august i fjor inneholder flengende kritikk mot Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet har ledig stilling som seksjonssjef i en nyopprettet seksjon for menneskelig ytelse og utdanning. Luftfartstilsynet (LT) er et uavhengig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart.

For å gjøre det enklere å sette seg inn i regelverket for hobbydroner har Luftfartstilsynet denne uken lansert en ny nettside. Luftfartstilsynet gjør gjennom denne portalen skjermingsverdig informasjon tilgjengelig for utvalgte brukere. I første fase har securityavdelingen etablert en .