Målere larver

Målere tilhører gruppen av insekter med fullstendig forvandling (holometabole insekter), som gjennomgår en metamorfose i løpet av utviklingen. Målerne har fått sitt navn etter den spesielle måten larvene beveger seg på. Larven mangler vorteføtter på de midtre bakkroppssegmentene (segment 3-5), .

De vanligste som gjør skade i eple er liten frostmåler (Orthoptera brumata) og flere andre arter av frostmålere. Felles for målerlarver er at de bare har par . Målere er en stor gruppe med sommerfugler som kan være skadedyr på. Larvene kjennes ved at de mangler bein midt på kroppen, slik at de .

Den lange mellomkroppen må derfor bøyes opp i en bue, og det virker som om larven måler avstanden når den kryper. Nå går fjellbjørkemåler-larvene løs på vierkrattene. Målerne er en av de største sommerfuglfamiliene i Norge med 2kjente arter. Hvem er det som spiser bladene på trærne? Christer og Kråka går på jakt for å finne storspiseren.

Disse målerne kalles lauvmakk i Nord-Norge, og er larver som en dag skal bli til møll. Historisk sett er det bare fjellbjørkemåleren som har holdt . Grønne larver herjer hardt med fjellbjørka i store områder på. Under det store måler-utbruddet på Nordkalotten på 1960-tallet var det først.

Hos begge artene er det eggene som overvintrer, og de klekkes til larver omtrent samtidig som. Målere har fået navn efter deres larver, som nemlig er målerlarver. Målerlarver har kun sæt gangvorter helt bagtil og små ben i forenden, hvilket får dem til at . Både det danske og det videnskabelige navn (af gr. geometres ‘landmåler’) hentyder til larvernes . Larver som borer inne i stammer og stengler forpupper seg gjerne. Innenfor noen familier, blant annet målerne, er antallet vorteføtter redusert. Steward sikrer en målrettet virkning på larver av viklere, møll, målere og dagsommerfugler.

Målerne forpupper seg og blir en slags brunlig sommerfugl etter larve- og puppestadiet. Målerne har bare føtter helt fremst og helt bakerst på . Archiearinae; Geometrinae; Larentiinae; Ennominae; Sterrhinae . Larver af målere, møl og viklere, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, SEGES P/S. Larvene lever gjerne på skogsvinerot og døvnesle. Pantermåler trives i fuktige skoglysninger og på våte enger. Det er registrert angrep av såkalte målere i fjellområdene i Øvre Rendalen i sommer.

Målerne tilhører sommerfuglfamilien, og mest sannsynlig . Om våren klekkes de ut, og larvene spiser knopper og blader før de går. Om den går som om den måler opp en avstand – som når du spiler ut. Bilde bør man førsøke gjøre noe åt dette?

En slekt av sommerfugler som tilhører familien egentlige målereDet er gjerne store svigninger i bestanden, og da målerne lever på planter i . Nye larver starter næringsgang i juli- august. Gry har funnet larven til en måler, en liten sommerfugl. Målerne er svært artsrike og hvilken art dette dreier som vet ikke naturredaksjonen i .