Montere røykrør til vedovn

Finne ut om røret skal toppmonteres eller side/bak-monteres. For røykrør mot stuss er det 8mm pakning som skal velges. Hei, har et 125mm røykrør jeg skal støpe fast i ei teglsteinspipe (med Hey’di ildfast). Har noen spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på. Vi har en gammel metsø ved kamin som har røykrør med 125mm, vi skal bytte denne ut.

Vi har sett på en ovn med røykrør som har 150mm . Vedovn i samme etasje bør ha røykuttak minst. Oppussing del av montering av vedovn. Lær om korrekt montering og opsætning af. HEY’DI ILDFAST MØRTEL Tørrmørtel til innmuring av røykrør m. Et frittstående ildsted knyttes til en skorstein med et røykrør.

Når ovnen er ferdig montert, tetter man mellom røykrøret og innføringen. Men spør om de vil se på røykrøret og murarbeidet der før du murer . Det er vigtigt, at den nye brændeovn kan monteres der, hvor du ønsker det. Hvis peisovnen skal tilsluttes til en skorstein i mur skal det benyttes et butt røykrør. Hart hvordan slike rør monteres og jeg må så å si rive.

Jeg har en vedovn UTEN slik ekstra rørgjennomføring, og en oljekamin MED.