Muggsopp i hus + helse

Luftkvaliteten skal oppleves frisk og behagelig, og ikke som gammel, tung og irriterende. Det kontrolleres enklest ved å måle luftens innhold av CO2. Hva kan du gjøre for å få et helsevernende innemiljø?

Hvor mange personer som bor i huset er avgjørende for luftkvaliteten (pkt. 2). Det finnes enkle apparater som måler luftfuktighet.

Partikkelteller fra Fluke for å teste og analysere innendørs luftkvalitet. Måle filtereffektivitet; Overvåke industrielle renrom; Forhåndskontrollere innendørs .

Du kan bli syk av inneklimaet i ditt eget hjem. Dette er en pumpe som kan måle om du har muggsopp hjemme. En viktig årsak er rett og slett luftkvaliteten i boligene våre. For å finne ut hvor lufttett et bygg er, måler vi dette i henhold til en standard.

Når konsentrasjonen av COfungerer så bra som indikator på luftkvalitet, brukes den også. Ved å måle CO2-konsentrasjonen innendørs, finner vi ut om det er . A/C, ventilasjon og innendørs luftkvalitet. Batteri og kalibreringsprotokoll er inkludert. M Detektorer som registrerer, overvåker, måler, evaluerer og rapporterer. Måling av luftforurensning i innendørs kunstgresshaller –TA-2148/2006.

I denne rapporten beskrives målinger av luftkvaliteten . På grunn av helserisikoen bør fuktskader og muggsopp fjernes så fort. Helsefarer ved fuktskader, muggsopp, bakterier, midd og alger i innemiljøet. Muggsopp trives i tette hus med fuktighet som ikke slipper ut.

Muggsopp i fuktige hus er helseskadelig (foto: Norges Astma- og Allergiforbund). Dessuten fører fukt gjerne til økt vekst av mid mugg og bakterier. Fukt, fuktskader eller muggsopp innendørs kan gi økt risiko for pustebesvær, hoste, piping i brystet, luftveisinfeksjoner, bronkitt og eksem.

Muggsopp-angrep innendørs kan skade både huset og helsa. Det kan komme snikende, usynlig og nesten luktfritt, fra et sted i veggen du ikke . Hodepine er ett av de første symptomene på at du har muggsopp i boligen. Men også dødt mugg kan forårsake helsebesvær, sier han til . Vekst av muggsopp innendørs kan gi betydelige helseskader.

Muggsoppallergi er sjelden, og koblingen mellom hussopp og allergi er ikke helt. Sanering av fuktskader i hus og på tekstiler er grundig beskrevet allerede i. Fukt, mugg, råte og andre mikrobiologiske prosesser er hyppig .