Nano i solkrem

Debatt: Derfor er Forbrukerrådet kritiske til nanostoffer i solkrem. EU sin vitskapskomité for forbrukartryggleik seier at enkelte nanostoff er trygge å bruke i solkrem, med føresetnad om at ein ikkje pustar det inn. Forbrukerrådet har testet av årets solkremer.

Hvilken solkrem bør du velge for deg eller barna? Hormonforstyrrende, allergifremkallende og nano, Rødt surt fjes, ikon . Ifølge enkelte forskere, nanopartiklene som finnes i solkrem hjelp forbedre hvordan de nyttige stoffene trenge gjennom huden for å beskytte mot solen. I en test av solkremer er det bare som trygt kan anbefales, ifølge Forbrukerrådet.

Nanopartikler i løsning forekommer i kosmetikk, solkrem og i midler til overflatebehandling og rengjøring. Klær, sykkeldeler, solkrem, maling, sokker, golfkøller, bilvoks, rynkekrem. Nanopartikler rykker inn i en lang rekke produkter i hverdagen vår, og det kan til slutt . Nanopartikler av titaniumoksid er blant ingrediensene i flere nye solkremer. De tilsettes på grunn av sin spesielle evne til å beskytte huden som . Det jeg ser er at denne solkremen inneholder titanium dioksid.

Det betyr at denne solkremen faktisk inneholder nanostoffer. Derfor har Grønn Hverdag valgt å ikke fraråde solkremer som inneholder nano-titandioksid. Hvis du likevel vil unngå nanopartikler, finner du en . Stoffer på nanoform skal merkes i all kosmetikk. I ingredienslisten på solkremen skal det derfor stå nano bak alle kjemikalier på nanoform.

Bruk av nanopartikler i solkrem har lenge vært et av kroneksemplene på de dilemmaer nanoteknologien stiller oss overfor. Spray er ofte enklere enn solkrem når barna skal beskyttes. Men hvis du bruker en solspray med titandioksid i nano-form, risikerer du altså å . EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) advarer mot solspray som inneholder stoffet titandioksid i nano-form. TEST AV SOLKREMER: Forbrukerrådet har testet solkremer som selges i. Nano er jo bare et mål på noe som er veldig lite, milliontedels . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Kommer nano-robotene, og kan de komme ut av kontroll?

Innen kosmetikk kan nanopartikler blant annet finnes i solkrem, men her trengs et . Solkrem er en krem som man smører seg inn med før man utsettes for kraftig sol for å forhindre solbrenthet og UV-stråler som kan fremkalle hudkreft.