Nanoteknologi ntnu opptakskrav

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R+ R2) og Fysikk eller tilsvarende. For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU . Kravene for nanoteknologi er hele 6poeng for ordinært opptak og 6poeng for.

Her går opptakskravene opp ved nesten alle program. Det er de samme opptakskravene som gjelder for søkere til den femårige masterutdanningen/sivilingeniørutdanningen i industriell økonomi og teknologiledelse . Sivilingeniørutdanningen i nanoteknologi er en 5-årig utdannelse ved NTNU i. Nanoteknologi har relevans for de fleste samfunnsområder. NTNU er ett av stedene som utmerker seg med å ha mange studier.

Til tross for økt antall studieplasser ved teknologifagene i Trondheim har opptakskravene ved flere av programmene gått opp. Nanoteknologi på NTNU er studiet det er vanskeligst å komme inn på. Her er faktisk også opptakskravet for medisin høyere på NTNU enn på . Studiene med høyest opptakskrav (ordinærkvote). ERE I ALLE FAG: Førstegangsstudiet i nanoteknologi ved NTNU har.

Sjekk årets opptakskrav til høyere utdannelse. Med 6poeng som opptaksgrense, troner nanoteknologi ved NTNU for tiden øverst på lista over studier med høyest poenggrense i Norge. Jeg ser at i år, som foregående år, er opptakskravet for å komme inn på nanoteknologi ved NTNU meget høyt.

Se listen over studiene som hadde høyeste opptakskrav i 2014. Legger man tallene i primærkvoten til grunn, er denne aller høyest for å komme inn på nanoteknologi-studiet ved NTNU i Trondheim. Fem av de ti studiene med høyest snitt i Norge ligger hos NTNU i Trondheim, det viser tall. De studiene med høyest snitt ved universitetet er nanoteknologi, industriell. For de aller fleste studiene er opptakskravene blitt skjerpet.

NTNU melder at opptakskravene er blitt skjerpet for de fleste studiene. Psykologi og nanoteknologi krever også over poeng i årets opptak. Aller vanskeligst var det å komme inn på nanoteknologi ved NTNU, der.

NTNU er på topp-ti-listen for landets tøffeste opptakskrav. Ved NTNU har A/B-andelen steget fra 3prosent via 3prosent til 43. NTNUs sivilingeniørstudium i nanoteknologi fikk A eller B i 2014. Opptakskravene til flere av disse studiene er svært høye.

NTNU vil avvikle de omstridte jentepoengene i fire studieprogram fra og med.