Nav skjema foreldrepenger

Dette skjemaet bruker du når du søker om foreldrepenger, mødrekvote eller fedrekvote ved fødsel. Når begge foreldrene har rett til foreldrepenger, skal den som . Her finner du all informasjon om foreldrepenger for både fødsel og adopsjon.

Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og. Dette gjøres ved at arbeidsgiver på skjema for inntektsopplysninger . Scroll til begynnelsen av bokstavrekka A-Å Scroll til slutten av . For å få foreldrepenger til rett tid og ikke miste rettigheter, må du være.

Du finner skjemaet for utsettelse og gradert uttak under Skjema og . Dette skjemaet bruker du dersom du ønsker å kombinere delvis arbeid med delvis foreldrepenger, eller du ønsker å utsette perioden med foreldrepenger på . Hvis du skal søke om utsettelse eller gradert uttak etter at du har fått innvilget foreldrepenger, må du foreløpig søke på skjema Utsette eller gradere . Du kan ta ut foreldrepengene, inklusive fedrekvoten og hele mødrekvoten ved adopsjon og uker av mødrekvoten ved fødsel, fleksibelt ved å kombinere delvis . Espedal, fungerende seksjonssjef i NAV, sier til Dinside at den gamle løsningen var et papirbasert skjema som det var satt strøm på, . NAV: – Det er for vanskelig å søke om foreldrepenger.