Norsk landbruk

Nyheter og reportasjer om husdyr, planteproduksjon, agronomi, mekanisering og driftsteknikk. Det skal lønne seg å lese Norsk landbruk! Norsk Landbruk er det ledende fagbladet for profesjonelle gårdbrukere. Vi dekker områder som husdyr, planteproduksjon, agronomi, mekanisering og . Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for bondeeide samvirkebedrifter i landbruket.

Norge er et langstrakt lan med store variasjoner i klima og naturgitte forhold for landbruk. På disse sidene vil du finne mye informasjon om norsk landbruk.

Fagbladet som bidrar til økt lønnsomhet i drifta! Norsk Landbruk er et magasin om landbruk. Det utgis ganger i året av forlaget Tun Media i Oslo. Bladet har et faglig fokus der målet er å gi konkrete råd til . Norsk landbruk kan i år glede seg over gode prognoser for frukt- og grønt, samt en en svært rik kornhøst. Forsker mener klimaendringene kan gi norsk landbruk . Lise Thorsø Mohr svarer på Mariann Svitsem Høilis kronikk Med hodet fylt av dyrevelferd.

Endring og utvikling, eller endring og avvikling? Det er spørsmålet, ifølge Tor Erik Leland.

I det vi gjekk ut av FNs internasjonale jordår, viser trenden for norsk landbruk færre bruk, mindre jord i arbei færre sysselsette og færre husdyr . Norsk landbruk bruker minst antibiotika i Europa. Norsk landbruk handler om langt mer enn den norske bonden og hans eller hennes gårdsbruk. Norsk landbruk handler i like stor grad om forbrukerne, om . I 20utgis Utsyn over norsk landbruk for 20.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF). I Norge bruker vi medisiner primært til å behandle syke dyr. I enkelte tilfeller bruker vi det for å forbygge sykdom, for eksempel . Stabilt lite antibiotikaresistens i norsk landbruk.

Forbruket av antibiotika til norske dyr og fisk er svært lavt og synkende. På Campus Blæstad finner vi 20-åringen Isak Jerpstad fra Namdalseid. Norsk landbruk har et sterkt konkurransefortrinn gjennom Norges felles kvalitetssystem – KSL.

Andelslandbruk er ganske nytt i Norge, men har vokst de siste årene, særlig i byene. Forsker tror folk føler seg fremmedgjort av den industrialiserte . Landbruket er den fjerde største kilden til klimagassutslipp i Norge. I tillegg er framtida til norsk landbruk er hett politisk tema. Norsk Landbruk har vært gårdbrukernes kunnskapsbase i over 1år. I fagbladet finner du blant annet utfyllende spesialstoff om . Mye av det vi i dag tenker på som avfall vil i framtiden bli omdannet til verdifulle ressurser, og få en stor verdi.

Landbruk som er avhengig av å kjøpe ganger så mye energi som det leverer. Norsk landbruk kan glede seg over en svært rik kornhøst og gode prognosene for frukt- og grønt. Forsker mener klimaendringene kan gi norsk . Formålet med denne rapporten er å etablere et kunnskapsgrunnlag for beslutningen om hvorvidt det skal innføres et kompetansekrav for primærprodusenter i .