Nye brannforskrifter 2016

I nye forskriften står det Det skal være minst én . Om du har et hus med to eller flere etasjer, er det én ting du må huske på når vi nå skriver 2016. Og dersom en ikke skulle følge kravet til den nye brannforskriften, kan en få .

Fra og med den januar 20gjelder nye forskrifter for alle boliger. Her er kravene til eier av bygningene skjerpet og setter krav . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Med de dramatiske gress- og lyngbrannene vi har sett i Norge de .

Vil ha nye brannregler for elbil i parkeringskjellere. Ifølge de nye brannforskriftene skal det.

GENERALFORSAMLING 20Årets generalforsamling vil bli avholdt torsdag 26. Både praktisk, sosialt og mytisk har bålet . Kravet er da at denne kan høres med minimum desibels volum på alle soverom, jfr. Fortellerkunst (Marit Anmarkrud); Forebygging og de nye brannforskriftene (Kommer … ). For nye byggverk skal eier senest ved søknad om ferdigattest ha fått overlevert dokumentasjon for. En ny forskrift for forebyggende arbeid er vedtatt.

Det betyr at vi skal risikovurdere alle bygg som sorterer under §13. Det betyr også at vi ikke trenger å utføre . Nå skal Munken oppgraderes for å følge nye brannforskrifter.