Obsługa niwelatora optycznego pdf

Podstawowymi elementami budowy niwelatora optycznego są (rys. .1):. Niwelator optyczny jest jednym z najprostszych w budowie i obsłudze instrumentów pomiarowych. Zgodnie ze swoją nazwą służy on do niwelowania, czyli .

Dokonując pomiarów niwelatorem optycznym, po pierwsze nale y pamiętać o spoziomowaniu instrumentu. Istotnym elementem mającym wpływ na koszt u ytkowania niwelatora optycznego jest jego obsługa. Niwelator OLS jest przeznaczony do zastosowania na budowie.

Obsługa niwelatora optycznego jest prosta.

Po zamontowaniu na statywie za pomocą pokręteł ustawiamy niwelator . Za pomocą śrub nastawczych poziomujemy sprzęt, obserwujemy bąbelek powietrza i ustawiamy go w ten sposób by znalazł . Przed uruchomieniem urządzenia należy ko- niecznie przeczytać instrukcję obsługi. TOPCON wytrzymały na ciężkie warunki pracy najwyższa precyzja pomiarów w minimalnej odległości od łaty wygoda obsługi lekki i mały . Instrukcja obsługi niwelatora optycznego. User Instructions for Levelling Instrument.

Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj. Niwelator optyczny z wyposażeniem, sztuka: a) Niwelator o minimalnych. Jednoosobowa obsługa – pomiary niwelacyjne laserami obrotowymi wykonuje się jednoosobowo, dodatkowo ze.

Zastępuje z powodzeniem niwelator optyczny i laser montażowy. Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF. W erze niwelatorów laserowych niwelator optyczny wciąż pozostaje. Niwelator optyczny jest jednym z najprostszych w budowie i obsłudze. Niwelator optyczny AL24DVP + statyw STANLEY + łata STANLEY (1-77-11771771601).

Zastosowanie: Samopoziomującego niwelatora optycznego . UKŁAD OPTYCZNY: zakres powiększenia 10x – 63x; tory optyczne równoległe; obraz. MoŜliwość uŜycia, jako niwelatora optycznego. Niwelator optyczny Sokkia C4jest niedrogim i niezawodnym niwelatorem optycznym wyposażonym w magnetyczny system tłumienia drgań.

Samopoziomującego niwelatora optycznego możemy. Niwelator cyfrowy można też używać jako optyczny.