Økonomisk globalisering

Fagstoff: Finanskrisen i 2008-20viste hvordan de økonomiske systemene i verden henger sammen på tvers av alle landegrenser. Globalisering har mange sider, og her skal vi se på den økonomiske siden. Meget kort fortalt kan vi si at globalisering er en prosess der vi får . Kulturell globalisering handler om fremveksten av en slags “global kultur”, et stadig.

Globaliseringen – som bidrar til at handel, økonomisk samarbeid og transport av kapital og informasjon blir enklere og billigere – har pågått i . Gå til Økonomisk globalisering – Selv om globalisering har betydning for mange områder, er det spesielt innenfor økonomien at globaliseringen gjør seg . Globalisering, uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne . Introduksjon, beskrivelse av viktige trekk ved handel og produksjon . Studiepoeng10; UndervisingssemesterHaust; EmnekodeGEO625; Talet på semester1; Språk. BI-professor Arne Jon Isachsen gir svar på hvilke nye trekk ved globaliseringen som sterkest vil påvirke norske økonomiske interesser de neste . Globalisering har tydelig innflytelse på: Politikk; Kunst og kultur; Økonomi; Handel og arbeid. I de ulike kategoriene vil globaliseringens fordeler og ulemper . Den økonomiske globaliseringen fra 1990-årene og frem til i dag har åpnet verden ytterligere for nordmenn, men også skapt nye bekymringer. Begrepet økonomisk globalisering beskriver de omfattende forandringer som har ført til sterk vekst i verdenshandelen, til en enda sterkere . Emnet gir en grunnleggende oversikt over teorier i politisk økonomi og modeller for økonomisk vekst og strategier for næringsutvikling. I mange publikasjoner og i media i Norge og internasjonalt beskrives i optimistiske toner den raske økonomiske veksten som for tiden vises i store utviklingsland . Internasjonal handel økes ved hjelp av internasjonale handels avtaler og en reduksjon av handelshindringer som toll, tariffer og . Globalisering betyr altså en økning av økonomisk, kulturelt og politisk samarbeid på tvers av landegrensene.

Vi kan forenklet snakke om to ulike former for . Globalisering påvirker samfunn, politikk, kultur, og økonomi, og blir drevet av blant annet migrasjon og internasjonal handel. Når vi snakker om begrepet økonomisk globalisering, snakker vi om flernasjonale bedrifter, bedrifter som ikke har ett spesielt land som sin . Artikkelen er skrevet av Per Botolf Maurseth, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. I OECDs håndbok om indikatorer for økonomisk globalisering er globalisering beskrevet som den økende internasjonaliseringen av finansielle .