Økosystem eksempler

Eksempler på ulike økosystemer kan være innsjø, myr, skog, fjell, fjære osv. Hver av disse kan deles opp mer detaljert, for eksempel barskog . Størrelsen på et økosystem kan variere fra en liten pytt til en hel skog eller hele jorda.

Primærkonsumenter (planteetere), eksempler i barskogen: Orrfugl, tiur, . KOSYSTEet økosystem er en bestemt naturtype i et bestemt område. Eksempler på næringskjeder: ospetre-hare-rev-gaupe. Som eksempel på produktiviteten kan nevnes årlig nettoproduksjon, angitt i gram per m i noen økosystemer: åpent hav gjennomsnittlig 10 . Biotiske faktorer kan for eksempel være planter og dyr som fungerer. Et økosystem kan være lite, for eksempel en pytt, større, som en skog, eller sies å omfatte hele biosfæren, dvs.

Art med spesiell betydning i et økosystem. Når vi for eksempel sier at det alt i alt er 1forskjellige fiskearter i Barentshavet, er det viktig å vite . Art, En art omfatter de individene som likner hverandre både i bygning og levesett, og som kan få forplantningsdyktig avkom. Ei strand er et mindre økosystem der det kan være vanskelig å se grensene til vann og land.

Andre eksempler på økosystemer er en ørken, . Biotiske faktorer er levende deler av økosystemet. Dyr og planter er eksempler på biotiske faktorer.

En isbjørn som jakter på mat er et eksempel . Et økosystem er et avgrenset område med nokså enhetlig natur! For eksempel en stor myr, en sandstran en løvskog, . Her dannes det altså et økosystem som gradvis vil endre seg. Primærsuksesjon vil for eksempel være grunnfjell som ligger bart etter at en isbre har trukket seg . Dette kapitlet handler om økosystemer og den tilpasningen som er mellom samfunnet av levende. Klimaendringene vil påvirke økosystemer over hele verden, og endringene vil oppleves sterkest i Arktis. Her ser vi allerede tydelige konsekvenser . Alt i et økosystem som lever, kalles biotiske faktorer.

Planter og dyr er ulike biotiske faktorer. Det som ikke lever kaller vi abiotiske faktorer. Et økosystem er et samfunn av levende organismer som lever i samspill med miljøet som omgir dem.

Eksempler på det er et fjellområde, en innsjø eller et havområde.