Orienteringskart symboler

Orienteringskart fremstilles ved hjelp av spesielle tegn og symboler som gir grunnlag for kartnormene. Kartnormene utar- beides av det internasjonale . Karttegn er symboler som brukes for å gjengi terrengdetaljer.

En oversikt over de vanligste kart-tegnene for orienteringskart finner du her. Lær noen vanlige kar egn utenat: Sº, Bekk, Stein, Kolle, Skrent, Myr, Hus. Alle kart har en tegnforklaring som viser hva farge, linjer og symboler betyr.

Lær deg noen vanlige karttegn utenat: sti, bekk, stein, kolle, skrent, myr, hus.

I orientering tegner vi poster på kartet: På hver post henger . Internasjonale postbeskrivelser for orientering. En interaktiv spørrelek for læring eller oppdatering av IOF-symboler. Här hittar du kart- och turistsymboler för gratis nedladdning och användning. Symbolerna används i Lantmäteriets allmänna kartserier och finns här lagrade i . Karttecken för traditionell orientering i skogen.

Här nedan listas alla karttecken med betydelser som finns med i den internationella kartnormen. Orientering er en idrett som går ut på at man skal ta seg raskest mulig frem i et. Orienteringskartet kjennetegnes ved at det har stor målestokk og mange.

Standarden Symbolfonter for friluftsliv og sport inneholder symboler. Et kart er en forminsket tegning av en del av jordens overflate sett rett. Former og detaljar i terrenget blir gjevne att med teikn og symbol som vi . Velg også om du vil bruke symboler tilpasset 1:0eller 1:000. Sprintorientering skiller seg fra de mer etablerte former for orientering.

ISOM 2000) inneholder symboler som er egnet for å framstille. Et kart kan sies å være en symbolsk representasjon av fenomener i . For å vise de forskjellige detaljene vi trenger for å finne fram, brukes det forskjellige symboler – karttegn. Her viser vi to flybilder og et orienteringskart av området . Norges beste turkart med 0km T-merkede stier og løyper, 0turbilder og mer enn 50turforslag.

Hovedmålet for prosjektet var å utvikle sikrere viten om hvordan barn kommuniserer med ulike typer kart.