Poenggrenser 2013

Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20.

Her kan du se tidligere års poenggrenser. Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 27. Endelige søkertall 20- inkludert søking til ledige studieplasser.

Som vanlig offentliggjør Samordna opptak poenggrenser og annen info rundt årets hovedopptak . Poenggrenser: Er karakterer med tilleggspoeng. Når vi regner karaktersnitt i forbindelse med opptak, så gjør vi om bokstaver til tall. Poenggrenser 201 Universitetet i Agder.

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud ved . Antall tilbu og poenggrenser for opptaket i 2013: Opptakstall masterstudier, videreutdanninger, PPU og spesialordninger til ingeniørfag (pdf); Opptakstall til . Det står på samordna opptak sine sider poeng grenser for f. NTNU 20ordinær kvote også står det et tall ved siden av poenggrensene, . Hvert år får vi en oversikt over poenggrensene etter at det samordna opptaket er avsluttet.

Det kreves høyere poengsum for å komme inn i år, den laveste poenggrensen i 20er på 4mot 4i . Attraktive studietilbud med ventelister og høye poenggrenser. Høgskolen har studier med kvalifiserte søkere på venteliste i det samordna . Første matteeksamen, noen som vet sånn ca. Poenggrensen på medisinstudiet har økt med siden i fjor. NTNU (53) er andre studier med høye poenggrenser.

I 20har Høgskolen i Oslo og Akershus tilbudt studier med til sammen 4255. Poenggrenser 20vs 20– Det samordna opptaket. Poenggrensene for å komme inn på Politihøgskolen øker.

I 20var poenggrensa på 4og i 20på 48. De ferske opptakstallene viser at det krever en poenggrense på 5for å komme inn på . Opptaksrapporten 20er studieadministrasjonens rapport til styret om opptakene. Ved den endringen som ble gjort med poenggrensen, var det relativt . Resultatene fra nasjonale prøver i regning 20er publisert i PAS og på Skoleporten.

Rekordhøye søkertall gjør at poenggrensene øker ved mange studier. Se listen over hvor kampen om studieplassene blir størst. Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. Nedre poenggrense for inntak til programområder på videregående skoler i . Hvert år blir poenggrensene fastsatt med utgangspunkt i at de på nasjonalt. Nedre poenggrense for inntak til Vg(videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret 2013/201 1.