Rånåsfoss

Rånåsfoss kraftstasjon er et kraftverk som utnytter vannkraft og som ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune i Akershus fylke og utnytter fallet i Rånåsfossen i . Rånåsfoss er et sted i Sørum kommune som grenser til Auli i Nes kommune i Akershus. Bebyggelsen på Aulifeltene er av nyere dato.

BufretLignendeRånåsfoss I var et elvekraftverk i Glomma som ble bygget mellom 19og 1922. I forbindelse med utbyggingen av Rånåsfoss III, ble kraftverket utfaset og siste . På Rånåsfoss bygges en ny kraftstasjon med nye aggregater som skal erstatte de år gamle aggregatene på Rånåsfoss I. Rånåsfoss kraftverk Samlet vekt av akselstreng med generatorrotor og turbinhjul er på 4tonn. Rånåsfoss II ligger på vestsiden av Glomma i Sørum i . Rånåsfoss I, i drift siden 192 ligger ved Glomma km nord for Sørumsand i Sørum kommune, Akershus. Siden 19har vannkraften i Rånåsfossen bidratt til å gi befolkningen i Akershus en bedre hverdag.

Rånåsfoss vel er en upolitisk sammenslutning som har til formål å virke til allment beste for Rånåsfoss i samarbeid med kommunen og andre aktuelle instanser. Allmennheten kan fiske gratis ved kraftverket på Rånåsfoss. Ved alle kraftverkene som tilhører Akershus Energi.

Rånåsfoss elvekraftverk ved Glomma stod ferdig i 1921. Dammen med flomlukene og kraftstasjonsbygningen . Rånåsfoss er et tettsted i Blaker i Sørum kommune som grenser til Auli i Nes kommune i Akershus.

Tettstedet ligger på sørsida av Glomma, . Fra Rånåsfoss til turkassen ved Blakersund er det middels. Adkomst Turen kan gåes både fra Rånåsfoss og Bingsfoss. Rånåsfoss (tettste 1m unna), Rånåsfoss bru (bro, 1m unna), AEV (kraftstasjon, 3m unna), Rånåsfoss kraftverk (kraftstasjon, 3m unna), Neslerud . AEV (kraftstasjon, 1m unna), Rånåsfoss stasjon (stasjon, 3m unna), Neslerud (går 3m unna), Fossberg (gammel bosettingsplass, 4m unna), . AF har oppgradert Rånåsfoss III for Glomma Kraftproduksjon AS. Kraftverket utnytter fallet i Rånåsfossen i vassdraget Glomma i Sørum kommune.

For Rånåsfoss bru må det utarbeides spesifikke vernebestemmelser. Side 26 Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner – Statens . Informasjon om tilgjengelighet for funksjonshemmede på stasjoner og adgang til plattform finner du på Jernbaneverkets sider. I 1981-ble det bygd ny kraftstasjon, Rånåsfoss II, på vestsiden av elva. Mellom den nye kraftstasjonen og dammen ble det samtidig bygd et tømmerløp, .