Registrere båt i skipsregister

En båteier som velger å ta prosessen med å registrere sin båt i Skipsregisteret vil oppleve sin båt som en ”fast eiendom” med eget skjøte. Se om du må – eller om det kan være nyttig – å registrere båten din. Båtforumet: Lurer på om noen kan forklare i enkle trekk hva dette .

Anita Malmedal Assisterende Direktør hos Skipsregistrene bekrefter at en del engstelige kunder var på telefonen. Registrering av båter i forbindelse med båtforsikring. Båtnavnlista – et samarbeid mellom If og Småbåtregisteret . Er båten din lenger enn meter må den registreres i Norsk Ordinært Skipsregister (NOS) for å få lån med pant i båten.

Båten må registreres i skipsregisteret NOR og forsikres i henhold til nærmere bestemmelser. Du som låntager har ansvar for registrering av objektet i NOR før vi . Finner du ut av båten står oppført i Skipsregisteret skal skjøte registrerer senest dager etter overtaklse, og både kjøper og selger har . Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) er et register hvor eierskap legitimeres og pant i båt, kan registreres. Registrering i NOR sikrer rettsvern for eierforhold og . Båter på meter og over må være registrert i Skipsregisteret.

Mindre båter registreres i Småbåtregisteret.