Rensing av drikkevann

Nå leveres disse i XL-størrelse (X-tra large) og ML-størrelse (Medium large) for større kapasitet og en mer effektiv rensing av vannet. Roald Pettersen Vannbehandling AS er spesialist på produkter og tjenester innen rensing av drikkevann og prosessvann. Endelig foreligger testen av diverse vannrensesystemer foretatt av Teknologisk Institutt i Oslo.

Amiad filtersystem for drikkevann, prosessvann og sjøvann. Biovac har agentur i Norge på Amiad filtersystemer. VANNRENSING: Det er sjelden nødvendig å rense drikkevannet i Norge, for kvaliteten på det er allerede god når det kommer ut av springen.

Vannet blir renset der hvor du trenger det, og du får rent vann, uansett hvor forurenset din ferskvannskilde er i utgangspunktet.

Vannrensing, betegnelse for rensing av drikkevann, kloakkvann og andre mer spesielle vanntyper som sigevann fra søppelfyllplasser, . En oversikt over problemer og behov for mer kunnskap om vannbehandling/-rensing ble gitt av Samdal og andre i tidsskriftet Vann nr 3/1997. Vannrensing trengs til mange industrielle anvendelser, så vel som til drikkevann. Mennesker trenger vann uten for mye salt eller andre urenheter.

Vannrensegruppen er en eksperimentelt orientert forskninsgruppe sammensatt av forskere fra Institutt for vann- og miljøteknikk og SINTEFs avdeling for Vann og . Vårt utvalg spenner seg fra enkle filter som gir drikkevann til kjøkkenbenken, til helautomatiske og driftssikre renseanlegg for større vannmengder. Her tilbyr vi sikker tilgang på rent drikkevann. Noen har egen kran montert i kjøkkenbanken mens andre er enklere . Fra kr 370- får du et UV-anlegg til din enebolig. Vi selger UV-anlegg i alle størrelser til gode priser for rensing av drikkevann.

Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart. Filosofiske spørsmål: Anne og Ariane Schjelderup, Øyvind Olsholt. Nesna kommune holder for tiden på med rensing av høydebasseng (drikkevannskilde). Det kan til tider bli dårligere vanntrykk. Dette er en kort demonstrasjon av Surviva Pure produktene som kan rense drikkevannet ditt fra.

For å få et så bra drikkevann som mulig må vi være i stand til å måle og kontrollere . Du skal her utføre en forenklet utgave av en metode for å rense drikke- vann. Samtidig som vi fjerner humuspartikler, skal . Ikke la forurenset drikkevann ødelegge reisen! Vann fra springen i utlandet er ofte forurenset. Disse produktene renser på en enkel og sikker måte vannet og er . Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere.

Ved kjemisk rensing tilsettes det fellingsmiddel til vannet etter forbehandlingen.