Retur av bildekk

Forhandlere har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur. Hvis det er store mengder dekk som skal leveres, bør du ta kontakt med forhandleren på forhånd. Ragn-Sells dekkgjenvinning tar imot alt av gamle bildekk. Alle typer utrangerte dekk fra kjøretøy, med og uten felg. Jeg trodde at de som selger dekk var pliktig til å ta imot gamle dekk.

Akkurat som elektiske forretninger må ta imot gamle elektriske apparater. Forhandlere av bildekk har plikt til å ta kasserte dekk i retur fordi de kan inneholde tungmetaller og organiske miljøgifter.

Har noen (kanskje ca 15) bildekk vi må bli kvitt. Eller er det noen som tar i mot sånt og . Retur Av Bildekk – avfallshåndtering, avfallsservice, dekk på felg, dekkretur, gjenvinning, metaller, metallretur, retur av bildekk – Finn firmaer, adresser, . Dekkretur Norge AS er en felles bransjeløsning for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Norsk Dekkretur AS har et tilbud til alle importører av dekk om å tilslutte seg retursystemet gjennom en samarbeidsavtale.

Med forhandler menes enhver som selger dekk; detaljister og grossister,. Forhandlere har ikke rett til å kreve vederlag for å ta dekkene i retur. Veiviser til HMS … Det er forbudt å kaste dekk til motorvogn på fyllplass.

Forhandlere har plikt til å ta kasserte dekk i retur.

Fagstoff: Her lærer du litt om hvordan bildekk, bilbatterier og elektronisk og. Bildekk består av ulike gummiblandinger, men inneholder også noe tungmetaller og organiske miljøgifter. Kasserte dekk kan leveres til forhandler eller på . Regelen ved retur av dekk er at hentefirmaet Østbø AS i Bodø forholder seg til regelen at dekkforhandlerne må ha minst 2dekk å returnere . Felger som hvor det har vært montert dekk på, tas ikke i retur. Sjekk samtidig at felgene går klar bremsekalipere, støtdempere, skjermer og evt.

Miljøskadelige batterier Du kan levere batterier vederlagsfritt i retur til forhandler. Kasserte dekk Forhandler har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur. Merk: Leveres fortrinnsvis til forhandler som selger samme type produkt (gratis).

Bildekk med og uten felg: Merk: Dekk kan også leveres til dekkforhandler. Bildekk skal fortrinnsvis leveres forhandler da det er en egen returordning der forhandlerne er forpliktet til å ta i mot brukte dekk.