Ringstivhet rør

I et rør som belastes med et jevnt utvendig trykk eller innvendig undertrykk vil. Langtidsverdier for ringstivhet på plastrør oppgis normalt ikke. Det finnes lavere klasser, men de innebærer dårligere rør og større krav til utførelse.

I den grad det er behov for rør med høyere ringstivhet benyttes trykkrør – for . Den mest brukte rørtypen for spillvann er glattveggede PVC og PP-rør i ringstivhetsklasse SN8. NS-EN 14beskriver tre ulike klasser for ringstivhet. De mest brukte rør typene for kabelrør i Norge er glattveggede PP og PVC med ringstivhetsklasse SN8.

Hva avgjør kommunenes rør og materialvalg til overvannsnettet? For ekstruderte plastrør og betongrør er kravene til ringstivhet ivaretatt. Rør med ringstivhet SN gir sikrere anleggs- resultat enn rør i ringstivhetsklasse SN 4. Selv om PVC er det dominerende rørmaterialet benyttes PP en god del.

Denne leggeanvisningen omfatter utførelse av – og valg av masser til – ledningssonen for rør med ringstivhet minst i henhold til SN8 . Viktige egenskaper for VA-rør: Avløpsrør: Ringstivhet.