Samordna opptak antall søkere 2016

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte. Samordna opptak sender i hovedopptaket 20ut 7tilbud om . Her finner du en oversikt over når vi offentliggjør søkertall for opptaket 2016.

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg. Studiekode, Lærestedsnavn, Studiumhandboknavn, Søknader førstevalg. Dette utgjør 8 av de kvalifiserte søkerne (mot 8 på samme tid i 2014). Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og .

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Alle Alle Alle Høgskolen i Bergen (HiB) 2020ORD ORDF FOR ORD ORDF FOR . Antallet søkere økte fra 19i 20til 10i år. Det betyr at det er pst flere søkere i 20enn i fjor.

Antall søkere per studieplass er som er det . Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Du kan søke opptak til høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad. Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg.

Dermed økes antall plasser med prosent fra i fjor.

Avdelingsleder Geir Sverre Andersen ved Samordna opptak sier at en overbooking er nødvendig. Disse studiene er det vanskeligst å komme inn på i 2016 . Søkertallene til Samordna opptak har økt med prosent fra i fjor. Her er studiene med størst økning og mest nedgang i antall søkere. Søkning om opptak til høyere utdanning – 20- Tall fra tjenesten. Antall søkere til høyere utdanning fortsetter å øke.

Det viser søkertallene fra Samordna opptak. Dette går fram av søkertallene fra Samordna opptak og de lokale. Utdanningen, som har flest antall søkere, har doblet søkertallet på tre år. Antall førstevalgsøkere i Samordna opptak 20– i alt 132. US 42/20Orientering om samordna opptak ved NMBU.

Antall søkere totalt på samme tid i fjor: 1929. På Norges handelshøyskole (NHH) kjemper 43søkere om 470. Det juridiske fakultet ser en nedgang på prosent i antallet som de som førstevalg.

Samordna opptak melder om tidenes høyeste søkertall. Rangert etter antall førstevalgssøkere, april 2015. I 20har søknadene blitt redusert til 58. Tallene fra Samordna opptak viser at antall søkere med ingeniørfag i petroleumsteknologi på . Fra 20til 20har søkertallet økt med cirka prosent. Nå har utdanningsstedene økt antall studieplasser.

Ifølge Samordna opptak er det planlagt drøyt 3plasser for førsteårsstudenter til høsten, cirka flere. Alle bioingeniørutdanningene har fått flere søkere, unntatt Universitetet i Agder.