Sein tysk

Bøying av verbet sein’ – tyske verb i alle tempus med bab. Bøying av verbet haben’ – tyske verb i alle tempus med bab. Vi har prøve om følgende: Verbbøying – presens av svake – og sterke verb Presens av sein og haben.

Når en skal finne ut hvilket kjønn et tysk substantiv har, finnes det noen regler som kan være til hjelp, selv. Infinitiv er den ubøyde formen, grunnformen, et verb står i på tysk. Presens perfektum har to hjelpeverb, sein (bør studeres spesifikt da det er uregelrett) og . Vi får predikativ i en setning dersom verbalet er en form av verbene sein (være),.

Tysk har fire slike kasus: nominativ, akkusativ, genitiv og dativ. Referatkonjunktiv hører hjemme i tradisjonell tysk.

Perfektum (førnutid) er en sammensat tid (se også pluskvamperfektum). Tiden dannes ved en kombination af et hjælpeverbum, eller , der bøjes i . Her kigger vi på sein (at være) og haben (at have). Sein og haben bruges til rigtig meget i det tyske sprog og har en særstatus indenfor tysk grammatik.

Lærestoff: Noch Einmal Tekste A, B und C, s. I muntlig tysk brukes ofte presens perfektum der vi på norsk bruker. I 20ble det prøvd sorter og linjer av sein havre i godkjente forsøksfelt på Østlandet. Scorpion er en sein, tysk sort med veksttid som Belinda. Hvilket personlige pronomen passer til formene av zu werden? Datids konjunktiv af haben, sein og werden.

Tyske navneord er enten hankøn, hunkøn eller intetkøn.