Søke skole etter frist

Hvis du ikke har elektronisk vitnemål fra videregående skole, må du laste opp en kopi av . Du kan søke opptak til høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad. Opplastingsfrist for deg som har søknadsfrist 1.

Etter hovedopptaket kan du søke på ledige studieplasser. I videregående opplæring er som regel siste frist for å endre skole- eller linjevalg 1. Volan poengterer også at elever søker først og fremst på . Dette bør du tenke på før søknadsfristen for offentlige skoler går ut 15.

Hva skjer hvis jeg vil endre på søknaden min etter søknadsfristen? Etter søknadsfristen gis det anledning til å endre søknaden kun èn gang før 15. Du må søke om plass i videregående skole, les mer nedenfor. Da kan det hende du kan tas inn til et utdanningsprogram på Vgetter individuell vurdering. Tidlig opptak: Det er ikke mulig å søke etter 1. Informasjon fra inntakskontoret til deg som vil søke videregående utdanning etter fristen, eller vil endre i din søkad: . Fristen for å ettersende denne dokumentasjonen er 1. Velkommen til VIGO – nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller . Men tilbake til saken, jeg gikk tidligere år allmenndag på vg.

Søknadsfrister for å søke om stipend og lån. Søknadsfrist for utdanning som starter etter 1. Etter fristen er det nemlig ikke mulig å søke. Skolene opererer gjerne med ulike frister, og det varierer om man må levere inn oppgaver, får innkalling til . Til de fleste utdanninger på universiteter og høgskoler søker du via Samordna opptak.

Etter hovedopptaket er det mulig å søke på ledige studieplasser hos . Frist for å søke og laste opp dokumentasjon på opptaksgrunnlaget. Endring av søknad om inntak etter individuell vurdering. Søknadsfrist for Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske. Dette gjelder også søkere som avslutter videregående skole samme våren som man søker.

Det er derfor mulig å søke om studieplass også etter 15. Det vil si vitnemål fra videregående skole, vitnemål fra annen høyere utdanning, .