Styrestrøm

Et relé kan ha en elektromagnet som aktiverer bryteren ved hjelp av en elektrisk strøm (styrestrøm). Det er vanlig å montere et relé slik at en strømforbruker som bruker mye strøm kan ha korte ledere fra strømkilde til forbruker, og slik at en svak styrestrøm kan gå . En kontaktor ligner på et relé, men er bedre egnet til å slutte større elektriske strømmer enn et relé, siden en kontaktor beveger seg raskere og med større kraft, .

Avhenger av om koblingspunktene sine navn ender med eller -K- Tidsrele. Forstå styrestrømskjema (nivå og 4); Forstå sammenhengen mellom hovedstrømmen og styrestrømmen. Elevene tegner hovedstrøm og styrestrøm på pneusim og simulerer.

Gjennomgang av hovedstrøm og styrestrømmen med start og stopp bryter og to lamper.

Et styrestrømsskjema er et skjema av styrestrømmen som skal styre hovedstrømmen. En styrestrøm kan bestå av flere komponenter, og hver komponent har sin . StyrestrøDet er det komponenta som blir ” styrt ” av kontaktor. HovudstrauDet er straumen som kjem fra sikring skapet, og går til kontaktoren og blir til . Fyren og pumpa får da styrestrøm via batteriet, men siden 230V ikke er tilgjengelig, kobles ikke kolbene inn.