Sveiserøyk

Sveiserøyk og slipestøv bidrar sannsynligvis til utviklingen av disse alvorlige sykdommene. Mye tyder også på at sveisere er mer utsatt for å få lungebetennelse. Det skyldes at en del elementer i dekket og kjernetråden fordamper på grunn av den høye temperaturen i .

Disse stoffene kan man puste inn i form av sveiserøyk. Hvor mye sveiserøyk som dannes og hva røyken inneholder, avhenger av sveisemetoden, . Arbeidstilsynet advarer nå mot sveiserøyk. Siden 19har tre menn mistet livet i lungebetennelse, og Arbeidstilsynet mener sveiserøyk er .

Gravimetrisk bestemmelse av uspesifisert sveiserøyk og grunnstoffbestemmelse i sveiserøyk. Aktuelt der sveisearbeid utføres, uavhengig av sveisemetode. Sveiserøyk kan være farlig, og leger bør være ekstra oppmerksomme på helseproblemer i verftsindustrien, mener Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet advarer nå mot sveiserøyk og ber leger være ekstra oppmerksomme på helseproblemer i verftsindustrien.

Reaksjonen av disse elementene danner en kombinasjon av gasser og damper som kalles sveiserøyk, som har toksiske virkninger på kroppen. Farlige sykdommer Kroniske lungesykdommer som astma, bronkitt og emfysem kan ha sammenheng med dette.