Svevestøv piggdekk

Det viser en ny test gjennomført av Statens vegvesen i samarbeid med svenske . Svevestøv fra piggdekk er ikke skadelig, gummien fra piggfrie vinterdekk er farligere, mener lege og leder for klinikk for allergi og . Kjøring med piggdekk fører hver vinter til helseskadelig luft i Trondheim.

Så er svevestøv-sesongen her igjen, og med den en serie med ensidige. Mellom og mennesker dør årlig i Stockholm på grunn av svevestøv forårsaket av piggdekk. En bil med piggdekk produserer opp til 1ganger mer støv enn en tilsvarende bil med piggfrie dekk på grunn av økt slitasje av veidekke.

Er det noen sammenheng mellom bruk av piggdekk og svevestøv?

Ja, vil mange antagelig svare da vi har blitt tutet ørene fulle om dette i . Nye piggdekk med flere pigger gir mer svevestøv slår en test foretatt av Statens Väg- och Transportforskningsinstitutt (VTI) for Statens vegvesen . NGU samlet sist vinter inn prøver av asfalt og svevestøv i Elgeseter gate og på. Sundvor forteller at forsøk viser at piggdekk lager veldig mye mer svevestøv enn andre typer dekk, og at tiltak som piggdekkavgift og lavere fartsgrenser har gjort . Vi har nasjonale mål både for svevestøv og NO og flere byer i. Eksempler på tiltak mot svevestøv er restriksjoner på bruk av piggdekk, . Kjør piggfritt: Piggdekk lager mer svevestøv enn andre dekk. En viktig årsak til helseskadelig luft er for høye konsentrasjoner . Svevestøv består av små, luftbårne partikler som er svært viktige for helseeffekter av utendørs luftforurensning.

Svevestøv – Prinsens gate 6A (ÅDT = 25000). Vedfyring er den viktigste årsaken til utslipp av svevestøv. Deretter kommer veislitasje på grunn av piggdekk . Det nye regelverket for piggdekk tillater langt flere pigger enn dagens.

Statens vegvesen i Norge og Trafikverket i Sverige har testet utslipp av svevestøv fra piggdekk tilpasset ulike regelverk i de nordiske landene. Svevestøv er hyppig omtalt i media og blant folk som ferdes i bymiljøer. Bruken av piggdekk i Stavanger ligger over piggdekkandelen i både Bergen og Oslo. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv jo større er risikoen for helseskade.

I Norge er bruk av piggdekk den viktigste . NILUs målinger av det inhalerbare svevestøvet i Oslolufta har vist at det har vært. Slik frigjøring skjer både fra vinterdekk, sommerdekk såvel som for piggdekk. Data fra Oslo tyder på at variasjonen i nivåene er stor og kan i mange tilfeller tilbakeføres til svevestøv forårsaket av piggdekkbruk på bar asfalt.

Altså er piggfrie dekk likestilt med både piggdekk og kjetting. Formål Få bedre kunnskap om hva et endret regelverk for piggdekk vil ha å si for lokal luftkvalitet. Formålet med å benytte vinterdekk uten pigger er å bidra til redusert støy fra vegtrafikk, reduserte helseplager i forbindelse med svevestøv og økt trivsel knyttet til . Piggdekk bidrar til svevestøv, støy og unødvendig slitasje på veiene. En bil med piggdekk sliter vekk 5–kg asfalt for hver tiende mil på bar vei.

Da var nivået lilla for svevestøv – altså det aller høyeste nivået på skalaen. Såkalt PM1 det vil si veistøv i stor grad forårsaket av piggdekk.