Sykepleier opptak januar 2017

Spesielle krav: Politiattest; Poenggrense ved siste opptak: Ordinær kvote: 45. I tallene fra Samordna opptak kan vi lese at sykepleierutdanningen i Førde har planlagte studieplasser som starter januar 201 og 81 . Poenggrenser og kravkoder (gjelder opptaket 2016). Sykepleie, Bachelor, år, Høgskulen på Vestlandet, Lokalt opptak, Lokalt . For opptak til sykepleierutdanning anses hjelpepleiere med autorisasjon, . Ved campus Harstad har vi utdannet sykepleiere i over år.

Neste opptak gjennomføres høsten 201 med oppstart av studiet i januar/februar 2017.

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre og livsfaser. Fra og med opptaket i 20får dette studiet et spesielt opptakskrav: minst . Sykepleiere er sentrale i nytenkning og utvikling av helsetjenesten til beste. Bachelor i sykepleie bygger på Rammeplan for sykepleierutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25.

Minstekrav for opptak til studiet er generell studiekompetanse og søkere. Heltid studieenhet 3: oktober 20- juni 2018 . Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017.

Du søker på våre master- og videreutdanninger gjennom et lokalt opptak. For studier med oppstart vår 20åpner Søknadsweb 15.