Tagg makrell

Taggmakrell er en art i gruppen taggmakreller. Det er en pelagisk fisk som danner store stimer i kystområder hvor den lever av krepsdyr, blekkspruter og andre . Taggmakrell (Trachurus trachurus) lever i det østlige Atlanterhavet fra Norge til.

Navnet skyldes de plateformede skjellene med tagger som fisken har langs . Andre navn: Taggmakrell Gyteområde: Tre bestander, vestlig, sørlig og nordsjøbestanden, med ulike gyteområder: Vest av De britiske øyer og . Taggmakrellen/Hestmakrell tilhører en stor familie (taggmakrellfamilien) med over 1arter, men på våre breddegrader er det bare taggmakrell . Hestmakrell Blir også kalt taggmakrell.

Denne gang står taggmakrell (Trachurus trachurus) for tur. Den bærer også navn som hestmakrell eller piggmakrell. Dette lille eksemplaret av en taggmakrell er nok mest sannsynlig i sin første sesong, og opptrer tett på grunt vann og hvor de spiser små . Taggmakrell, benfiskart i taggmakrellfamilien. En opptil cm lang, sølvfarget, makrell-lignende fisk med to pigger foran gattfinnen og en rad av . Denne uka fikk vi en taggmakrell/hestemakrell (Trachurus trachurus) på . Taggmakrell – posted in Sjøfiske: Var å fisket lyr her om dagen.

Men innimellom smalt det på taggmakreller, . Utbredelse: Varmtvannsart som finnes i så godt som hele Øst-Atlanteren fra Sør-Afrika til Island og Norge. Jeg skal by på to oppskrifter i dette inlegget: Taggmakrell i tomat og en middagsversjon. Makrell i tomat er et velkjent pålegg, men taggmakrell i . Taggmakrell eller Iiestemakrell hører ikke til de niye taggmakrell, 10-cm lange, oppblandet i. Kartet viser utbredelsen til taggmakrell. Gyteområde: Tre bestander, vestlig, sørlig og nordsjøbestanden, med ulike . Denne tror jeg er registrert under nevnet Taggmakrell i den vitenskapelige artsbeskrivelsen, men mange kaller den hestemakrell.

Makrellen som blir fiskaet i Nordsjøen, Skagerak og Norskehavet blir forvaltet. Taggmakrell blir tillaget på same måte som sardiner, og blir i Sør-Europa omsett . Nix, hestemakrell er lokalnavn (bl.a sørlandet) for taggmakrell. Taggmakrell hestemakrell er en eksotisk art som hører til taggmakrell familien. Noen ganger dukker den opp ganske tallrik i Norge, mens .