Taljer utveksling

Jo flere taljer og trinser du bruker, jo flere og lengre tau vil kraften fordele seg på. Dermed trenger du mindre kraft for å løfte deg selv fra gulvet. Figuren viser en trinse som er festet i taket og som brukes for å løfte et lodd.

Taljer er et eksempel på et fenomen som kalles for utveksling. En talje brukes til løfteoperasjoner og stramming som en kraftutveksler for linjær bevegelse. En vanlig talje består av to blokker med et innskåret taljerep.

Hvor mye tau må til og hvordan skal rullene plasseres for å få best mulig effekt?

Vi begynner med den enkleste av alle, en rull festet . Talje, heiseinnretning som omsetter arbeid fra liten kraft og lang vei til stor kraft og liten vei. Når man løfter noe ved hjelp av en talje kjennes det lettere ut. Om en talje for eksempel har en utveksling på 1: vil kg . Dobbeltblokk med fast øye (bildet viser versjonen med svirvel).

Solide blokker der kravet om høy bruddstyrke, holdbarhet og . Man kan etablere utveksling når man skal heise ting eller bruke taljen i forbindelse med andre tauaktiviteter. Taljen med de bevegelige sidestykker er smal, hvor . Hvordan øke kraften og senke kraften eller omvendt?

Systemet gir en utveksling ved heising på 1:slik at en enkelt person fint kan. Dersom det er tvil om en komponent er i sikker stan skal talje-.