Teglsteinspipe forskrifter

Minimumsavstand fra teglsteinspipe til brennbart materiale (også gips). Du kan finne Forskrift 19og lese sjølv – slik Statens Byggtekniske . Pipe av tegl kan ikke, som enkelte elementpiper, stå inntil vegg av brennbart materiale eller dekkes til på sideflatene med brennbar kledning, da dette vil kunne . Det finnes regler for hvor nærme en pipe du kan plassere brennbart materiale. Fobot – Forskrift til lov om brannforebyggende tiltak.

I leiligheten har jeg en teglsteinspipe som har blitt rehabilitert med stålrør.

Tipper det ligger i tekniske forskrifter i Plan- og bygningsloven. Det betyr at hvis det er hull i en teglsteinspipe med centimeter tykke. INFORMASJON OM VANLIG FEIL OG MANGLER VED PIPE/ILDSTED.

Vi henviser til § 2-i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn som sier at . Rehabilitering av pipe er noe vi stor fagkunnskap på. Skorsteiner som ikke tilfredsstiller gjeldende forskrifter, har en rekke uheldige effekter. Flere av våre medarbeidere er spesialisert på rehabilitering av skorstein, og oppdragene er mange. Nye forskrifter og større bevissthet rundt bran. Forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10) sier: § 15-Røykkanal og skorstein.

Røykkanal og skorstein skal prosjekteres og utføres slik at varmeinstallasjon . Denne går inn i en leca-pipe (som er hvitmalt m/sotluke). Montering av ildsted skal skje etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Søknadsskjema; Forskrifter og veiledninger; Nyttige lenker; Nyttig . Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i Sel. Skorstein (pipe): Vertikal del av røykkanal. Vi minner om at det etter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-er huseiers ansvar at huset er byg utstyrt og vedlikeholdt i . Basert på dette vil vi gi råd både om plassering, type peis eller ovn, pipe/ skorsteinsløsninger, brannsikring og forskrifter man må ta hensyn til.

En pipe er utsatt for vær og vind og andre faktorer som gjør at de etter hvert. Piper som ikke tilfredsstiller gjeldende forskrifter, har en rekke uheldige effekter.