Traner norge

Arten hekker i store deler av Fennoskandia, herunder i Norge. I Norge finnes tranen hovedsakelig i skogsområder i Trøndelag og på Østlandet, der den gjerne . Den hekker på Dovrefjell i Trøndelag og i Pasvikdalen i Finnmark, ellers spredt på øde fjellmyrer.

Sverige på trekk gjennom Norge kan forklare det økende. Traner herjer potetåkrene i Solør om dagen, de har fått skikkelig smaken. Flygende krusifikser: Som svevende kors minner tranene oss om de.

Hekkeområder Norge: Østlandet, Trøndelag, Nordmøre og Romsdal, . Alle bør en gang i livet ta seg en tur til Hornborgasjön for å oppleve . I Norge hekker den spredt på myrer i Østlandets lavere og høyere skogtrakter til Nordland. Norske traner overvintrer hovedsakelig i Spania. Traner, fuglefamilie i ordenen tranefugler. Ved Svartehavet hekker dessuten jomfrutrane, som også er tilfeldig påtruffet i Norge. I Norge forekommer det kun én art i tranefamilien, nemlig trane, Grus grus.

Med lange bein og lang hals er tranen en av våre absolutt største fugler. I disse dager kan man nyte synet av store flokker traner i lavlandet på Østlandet. I dag øker tranebestanden i Norge, trolig delvis takket være .

Ikke akkurat noen tranedans: Traner er vakre dyr, men i Solørs åkre er de. I Norge hekker den spredt på myrer i Østlandets lavere og høyere . De europeiske tranene har tre markerte trekkveier fra hekkeområdene i . De europeiske tranene har tre markerte trekkveier fra hekkeområdene i Nord-Europa og sørover til . Tranen er en av de artene som har hatt størst framgang i Norge de siste år. Den hekker nå over hele landet helt opp til Finnmark. De siste trekkfuglene kommer ikke til Norge før i mai/juni.

Utbredelse: Tranen finnes jevnt utbredt i et bredt belte fra Norge i vest, og østover gjennom Asia . Utbredelse: Tranen finnes jevnt utbredt i et bredt belte fra Norge i vest, og østover gjennom Asia nesten helt til Stillehavet. Norske traner oppholder seg i Spania og Sør-Frankrike om vinteren. Den er eneste art i denne familien som hekker i Norge, men det er . Den offisielle åpningen av Tranen fant sted 27.

Aftenposten omtalte begivenheten i sin utgave dagen etter: Et talrigt selskab af inbudne damer . Etter kort tid har tranene blitt vant til fugleskremslene, og kommet tilbake til åkrene. Traner er totalfredet både i Norge og Sverige, men .