Trigonometri 1t

Trigonometri kan blant annet brukes til å finne vinkler i trekanter og lengen av sidekanter i trekanter. De trigonometriske funksjonene vi skal befatte oss med her . BufretMål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel6.

De trigonometriske funksjonene vi skal befatte . Viser teori og bruk av sinus til å finne ukjente sider og vinkler i rettvinklede trekanter. Quiz, Oppgave: Quiz i temaet Trigonometri 1.

Fagstoff: Trigonometri tangens,sinus og cosinus. De trigonometriske funksjonene vi skal befatte oss med her er tangens, sinus og cosinus. På lommeregnere vil disse funksjonene være merket . Oppgaven tar for seg utvalgte temaer innenfor trigonometri, og retter seg mot lærere som skal undervise i fagene 1T og R2. Sinus, cosinus, tangens, trigonometri, vilkårlige trekanter.

Trigonometri, Pytagoras og Enhetssirkel og regnearket Trigonometri.