Utposing på hovedpulsåren

Et aortaaneurisme er en avgrenset utvidelse av hele åreveggen i hovedpulsåren. Utvidelsen er minst dobbelt så vid som nærmeste normale del av blodåren. DiagnostikkUtposning på hovedpulsåren (aneurisme) – helsenorge.

BufretLignendeEt aneurisme er en utposning på en pulsåre. Det er mest vanlig med aneurismer i hovedpulsåren. Utposning på hovedpulsåren rammer hovedsakelig eldre personer. Det er lite symptomer, men kan være svært farlig dersom utposningen .

Det er fiere faktorer som virker sammen før det utvikler seg en utposning på hovedpulsåren. De vanligste årsakene er åreforkalkning, røyking, høyt blodtrykk og . Utposing (aneurisme) på hovedpulsåren er en tilstand som er lite kjent blant folk flest. Ikke desto mindre sees de hos mer enn prosent av . Hos enkelte mennesker kan det danne seg utposninger på hovedpulsåren. På fagspråket kalles dette for aorta-aneurysme. En utposning på hovedpulsåren i brystet skal opereres først når den er blitt større enn cm.

Hos noen kan man vente til den blir større, hos . Når en utposning på hovedpulsåren sprekker, vil pasienten ofte omkomme i løpet av bare få minutter.

En ny datamodell skal hjelpe mot såkalte aneurismer. Har også fått henvisning til lungerøntgen. Hvis det er mistanke om utposning på hovedpulsåren i magen, blir du undersøkt med ultralyd ved en røntgenavdeling.