Vekselspenning

Vekselspenning, elektrisk spenning som varierer periodisk med tiden, slik at polariteten er avvekslende positiv og negativ. Vekselspenning er ei elektrisk spenning der polaritet vekslar som funksjon av tid. I elnettet, til dømes, er spenninga ei sinuskurve, slik at gjennomsnittet over ein .

VekselstrømBufretLignendeBenevnelsen brukes også generelt som en benevnelse for et elektrisk kraftsystem med vekselspenning. Videre brukes benevnelsen for å understreke forskjellen .

GUIDE: Elektronikkens verden \u20Del Elektronikkens verden \u20Del 2. GIF,ow:38pt:Ringeklokke vekselspenning prinsipp – NDLA,rh:ndla. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. Som de fleste av oss vet, er det vekselspenning som befinner seg i huset ditt.

Med vekselspenning mener vi at spenningen bytter pol. GUIDE: Guide: Elektronikkens verden – del 230. BufretInverteren fins som to hovedtyper avhengig av strømkvalitet: Den ene gir vekselspenning med (ren) sinuskurve, den andre vekselspenning med modifisert . Vekselspenning er elektrisk spenning som endrer størrelse og retning periodisk. Dersom vi kobler vekselspenningen til en belastning (lampe), får vi en strøm i .

Med vekselspenning forstår vi vanligvis en spenning som varierer harmonisk,. Man kan karakterisere en gitt vekselspenning med amplitudenV men det er . Vekselspenning veksler mellom + og – igjennom pungtet.