Visjonær betydning

Av eller knyttet til et syner eller visjoner; preget av, egnet til, eller gunstig for, visjoner. Finn synonymer til visjonær og andre relaterte ord. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord.

Og dermed starter vår utredning om visjoner. Det er en som har store, tilsynelatende uoppnåelige tanker om . Visjonær: Guds rike trenger flere visjonære ledere, som kan gå i spissen for en ny generasjon arbeidere. Han innrømmer at det å fylle forventninger og bli likt, fikk for stor betydning ei stund.

Nå har han funnet seg til rette, og har en bedre balanse. Ordet kan brukes for å beskrive en person, men jeg tror du har missforstått betydningen litt. Ordet betyr at en ting eller kjensgjerning er instruktiv . Semantikk, som berører betydning og innhold i språket – Pragmatikk, som er den daglige.

Visjonær intelligens knyttes ofte til dette. Slike snarveier finnes ikke, understreket Lundteigen, og tok til orde for en gjenreising av realøkonomiens betydning i forhold til finansøkonomien og spekulasjon. Medisinsk har ABO-systemet særlig betydning ved transfusjon av erytrocytter: Mottakeren kan ikke ha antistoffer som reagerer med ABO-antigener på giverens . Hvilken betydning vil det kunne ha for innholdet i de behandlingstiltakene overvektige tilbys,.

Vi har nettopp fått ny helseminister og det sies at han er visjonær.

De planlegger å lansere et undervisningsprogram basert på den prisbelønte tegneserien Dart for å lære barn betydningen av sunt kosthold og fysisk aktivitet. Planlegging vs være visjonær; Ta ansvar vs tilføre visjon; Være kontrollerende. Noen trekk er ganske marginale og av liten praktisk betydning; Noen trekk øker . En av mine gode statssekretærkolleger kommenterte i dag at enkelte 50- og 60-åringers skriftemål i media om David Bowies betydning for . Nobelpris i fysikk hedrer visjonær grunnforskning fra 1970- og. Disse fysiske egenskapene er av avgjørende betydning for mulige . Det er gunstig å huske hva har mest betydning, inspirasjon og betydning i våre egne liv. Ved å legge uttrykket ldquo; mer eller mindre rdquo; Browning . Anne-Grete Strøm-Erichsen gjør det, tillate oss å være visjonære i . Eazy-E, og hyller den eldre, avdøde rapperen som en visjonær.

En plan med betydning for så mange i et langsiktig perspektiv, skulle vært konsekvensutredet skikkelig, selv om ikke dette var et plankrav da . UiT; betydningen av nærhet til folket i regionen der universitetet skal drive sin virksomhet. Som dikter, visjonær og komponist hadde middelaldernonnen en enorm betydning i sin samtid. Musikken fører oss 8år tilbake i tiden, inn i et . Hans visjonære musikk er i dag anerkjent samtidsmusikk, lett tilgjengelig for. Det er et rent musikalsk verk (i betydning ikke-programmatisk).

Jeg mener også at Per Ottesen var visjonær da han så betydningen av å få et ski-VM til byen for å bryte med den negative utviklingen innen . Ingen annen norsk forfatter har hatt en så omfattende betydning for den norske. Visjonær satsing på utvikling av Kunshøgskolen i Bergen. Dermed er det godt mulig at barten har hatt en viss betydning for .