Adr kurs

Her finner du en oversikt over ADR-kurs på forskjellige steder i Norge og med ulik pris, fokus og varighet. Du kan melde deg på mange av kursene direkte fra . BufretLignendeÅsane Trafikkskole i Bergen har mange kurs for truck, kran og bil, og vi har alt fra trafikkalt grunnkurs til spesialiserte kurs. ADR kurs er kurs for farlig gods, og er . Skandinavisk Trafikksenter er godkjent av DSB som ADR kursarrangør.

Gir de nødvendige kunnskaper om de farer som er forbundet med transport av farlig gods, samt innføring i lover og regler som gjelder på området. ADR – Transport av farlig gods – Landsdekkende oversikt over adr kurs – transport av farlig gods.

Kurset gir innføring i regelverk, behandling, dokumentasjon og håndtering av farlig gods. Krav til ADR-opplæring for flere enn sjåfører. Ta kontakt for videre informasjon ang ADR kurs.

Timetall for kombinerte kurs skal fastsettes av vegkontoret. Kurset fører frem til kompetansebevis for ADR-grunnkurs. Vi gjennomfører også kurs i ADR-tank, Klasse og Klasse 7. ADR-kurs og ADR kompetansebevis kreves for alle sjåfører som skal transportere en viss mengde farlig gods.

Den som vil erverve ADR-kompetansebevis må, etter et fastsatt mønster, melde. LEARN skreddersyr ADR-kurs etter kundens ønsker og behov innenfor ADR .

DGM avholder flere hundre farlig gods kurs pr år, både åpne kurs og bedriftsinterne kurs avholdt hos kundene våre. Håndbok 0Arbeid på og ved veg Ta kontakt for kurs! Målgruppe: Alle som skal erverve førerkort for lastebil. Avsendere, transportører og sjåfører som sender og/eller . MTK tilbyr grunn- og etterutdanning innen ADR stykkgods, Klasse og tank. Kursene settes opp etter avtale med kunden.

For priser, sjekk prissiden eller klikk . Bedriften skreddersyr ulike bedriftskurs etter bedriftens behov. Det kan være: Økonomisk kjøring; Kunde og service .