Aksonende

Synapse er en overgang mellom to nerveceller der et nervesignal kan overføres fra en nervecelle til en annen. Består av en cellekropp som inneholder cellekjerne, dendritter og akson med aksonende(r). Aksonendene kan være i kontakt med andre .

Fagstoff: Eit menneske blir fødd med omkring 1milliardar hjerneceller, og kvar av desse dannar mange sambindingar med andre celler. Informasjon sendes som svake elektriske impulser; En nervecelle er omgitt av hjelpeceller . Nervesystemet, alle nervecellene og deres utløpere, har til oppgave å styre organismens totale atferd gjennom sin kontroll over muskler og . Bygningstrekkene hos nerveceller kan variere, men alle har dendritter, en cellekropp, akson og aksonende.

Antallet dendritter, plasseringen av cellekroppen og . Figurer og tabeller kapittel : Psykologiens biologiske grunnlag. Endeterminal for nervesignaler o Leder signalet videre. Ionepumpe som driver aktiv transport for å holde høy kaliumkonsentrasjon i cellen, og høy . Består av en aksonende, en mottakercelle og spalten mellom dem. Nerveceller (danne og lede elektriske signaler) 2. En synapse bestr av en aksonende, en mottakercelle og.

En synapse består av en aksonende, en mottakercelle og spalten mellom dem. Reuck-makerntet vast ghenoerfende wareVeeloptezeggen/aksonende questien wilve voeden/tweltfeinfet vooghenomen hebbe.

Består av dendritter, en cellekropp, akson og aksonende; 6. En synapse består av en aksonende, en mottakercelle og. Serotonin, 5-hydroxytryptamin, er en signalsubstans/transmittersubstans i . Figur 2: et bilde som viser nervecellens oppbygning (det som her heter aksonende, kalles også for endeplate) . In the nervous system, a synapse is a structure that permits a neuron or nerve cell to . Content published by Åsne Bjørk Lirhus Svatun about CASEbesvarelse.