Alderspensjon fra 62

Du kan starte å ta ut alderspensjon når du er mellom og år. For å ta ut alderspensjon før du er år, må du ha tilstrekkelig høy . En person kan tidligst ta ut alderspensjon fra fylte år.

Ved uttak av alderspensjon før fylte år må imidlertid visse vilkår være oppfylt. Du kan ta ut alderspensjon fra fylte år, dersom du har tilstrekkelig høy opptjening. Du kan fritt kombinere arbeid og alderspensjon uten at pensjonen.

Ved uttak før fylte år må imidlertid visse vilkår være oppfylt. Tar du ut pensjon når du er år vil pensjonsbeholdningen fordeles over flere år enn om du tar det ut ved år. For de aller fleste som jobber etter år, vil lønne seg å ta ut full pensjon samtidig. Det gjelder å spre pensjonspengene over mange år for å få . Tall fra SSB viser at 40-prosent av eldre arbeidstakere ønsker å gå av med pensjon fra 62-års alder.

Men det er slett ikke alle som kan gå av . Nå kan de fleste ta ut pensjon fra år. Som pensjonsleverandør får vi ofte spørsmål om hva som lønner seg. Her er våre viktigste råd til deg som snart skal gå .

Fra det øyeblikk du fyller år kan du ta ut delvis eller full pensjon selv om du fortsetter å jobbe. Spørsmålet er om det lønner seg å ta ut . Alle kan ta ut pensjon fra år – vil flere slutte? Fra 20kan alle som har nok opptjening ta ut pensjon fra folketrygden fra år.