Bioteknologirådet

Arbeid med Nelson Mandela og Sør-Afrika hører definitivt til i engelskundervisningen og sikkert også i andre fag. Her forleden kom jeg over en flott nettressurs . Den er på engelsk, men du kan selvfølgelig skrive norske tekstbobler!

Her finner du blant annet undervisningsopplegg, forsøk, aktiviteter, tips om kurs og . Denne filmen viser et helhetlig undervisningsopplegg som kan gi lærere kunnskap og. I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe med reinsdyr som tema i flere fag. Sang som modelltekst for den tidlige skrivingen i engelsk.

Mål: – Elevene skal øve på muntlig engelsk. De skal bli tryggere på å fremføre ting foran klassen. Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk.

Her er noen undervisningsopplegg hvor elevene får trene på å bruke tankekart; . Here you may choose from a wide variety of exciting resources for learning English. Dette undervisningsopplegget er gjennomført i NyGIV-gruppe i 10. Førlesing: Aktivisering av forkunnskap på engelsk.

Bioteknologirådet arrangerer åpne møter for å skape debatt om etiske sider ved bruk av moderne bioteknologi. Bioteknologirådet sier ja til at gravide kvinner i Norge skal få benytte seg av en ny test, NIPT-testen, for fosterdiagnostikk.

Han har doktorgrad innen stamcelleforskning og er avdelingsleder for helse og IKT i Innovasjon Norge. Ved hjelp av bioteknologi kan man bruke fornybare råvarer til å lage nyttige produkter eller miljøvennlig energi. Bioøkonomien kan gi oss bedre forbruksvarer, . Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet. Bondegutten fra Onsøy som har doktorgrad i stamcelleforskning blir direktør for Bioteknologirådet. Bioteknologirådet vil regulere privat gentesting.

Stadig flere private selskaper tilbyr gentesting per postordre. Etter at Bioteknologirådet forrige uke sa ja til å tilby NIPT-testen, står kampen for gravides rettigheter igjen i møte med status quo. Et flertall i Bioteknologirådet anbefaler NIPT som testmetode ved fosterdiagnostikk. Denne metoden vil gi økt press på å finne fostre med .