Bøying av verb nynorsk ordbok

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet ‘for verb’ i bokmålsdatabasen. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle.

Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp. OPP=linnBufretOppslagsor Ordbokartikkel. Døme: Han peikar på at det han peika på i . Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk:.

Parverb er verb som liknar kvarandre, men som har ulik bøying og tyding. Det stemmer at verbet bøyes å dette – detter – datt – har dettet på bokmål. På nynorsk heter det å dette/detta – dett – datt – har dotte. Gå til Verb – I nynorsk rettskriving kan ein bruke a-infinitiv, e-infinitiv eller kløyvd infinitiv. Fleire eksempel på bøying av e-verb: arbeide . Ordbøkene passer også for andre som ønsker å lære norsk — bokmål eller nynorsk.

Fra denne siden har du direkte tilgang til alle nettordbøkene i serien og til . Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i Bokmålsordboka, finner du fullformsbøying av ordet. Det er lurt å slå opp i ordboka ofte, men det kan vere nyttig å kjenne att dei orda.

I Nynorsk sjekkliste på side i Fabel står det ein regel for sterke verb. Her finner du også uttale, bøying av verb, synonymer, antonymer, anagram og. Bokmål), f (Bokmål/Nynorsk), c (Riksmål). Substantiv, pronomen og verb som vi har lett for å bøya gale. Vi har dessverre ingen informasjon om ordet ‘tidbøying’ i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder: Trykkfeil: Sjekk skrivemåten! Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje . Nynorsk ordbok frå Nynodata AS har over 0oppslagsor alle med ordklasse. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Oversettelsen av ordet bøying fra Norsk (Nynorsk) til Norsk (Bokmål) med synonymer, antonymer, definisjoner, eksempler, uttale, avledede ord og mer.