Bredde trapp rømningsvei

Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle.

Der rømningsvei går over flere etasjer, skal trapp skilles fra den øvrige .

Hovedrømningsvei fra øvre plan er innvendig intern trapp ned og ut til det fri på. Heis og rulletrapp regnes ikke som rømningsvei. Fri bredde i rømningsvei skal være minst cm og ikke mindre enn cm pr. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri.

Dette kan være vindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp. Summen av bredde og høyde skal være minst meter. Utleier skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for. Stige eller trapp må ha avstand minimum m fra vindu, eller være . For kortere strekning kan fri bredde være minimum m.

Fri bredde i trapp må være som for rømningsvei . Repos må ha bredde som er minst like stor som trappas bredde. For krav til trapper som inngår i en rømningsvei, se Planløsning. Fri bredde i trapp skal være minimum m og fri høyde minimum. Dør som inngår i rømningsvei skal ha slik bredde som er nødvendig for effektiv . Krav til rømningsvei er at bredde + høyde skal minst være 1cm i åpen stilling til sammen. Krav til antall og utforming av rømningsveier er innfridd.

Fri bredde trapp må være som rømningsvei generelt. Han sa også at det var krav om en alternativ rømningsvei, i tilfelle det. Heisen skrus av ved brann, altså er det bare trappa som er å regne som rømningsvei. Jeg vet at vinduene oppfyller kravet i forhold til bredde, høyde og . Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferd-. Trapp Trapp skal være lett og sikker å gå i. Flislagte trapper er bestandige, gode å gå, vakre og enkle å rengjøre hvis de utformet riktig.

Trapper som er rømningsvei må innfri de brannklasser som er gjeldende for det aktuelle bygget. En hovedtrapp skal ha en bredde på – m. Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skrives her om rømning via vindu i soverom, hvis trappen ikke kan. Det var kun vinduer som hadde angitt bredde og høyde ved bruk som . Vinduer i rømningsvei må ha tilfredsstillende høyde og bredde. Flislagte trapper er bestandige, gode å gå, pene og enkle å rengjøre.

Trapper som er rømningsvei i offentlige arealer som skoler, sykehus, hoteller, . Et kjellervindu pluss en kjellertrapp opp til første etasje, med utgang videre ut på bakkeplan er også . Dette krever en fast trapp som skal være i overensstemmelse med. Alternativt, hvis loftsombyggingen er i en enetasjes bolig, kan rømningsveien være gjennom et. Rømningsvindu må ha høyde minimum 6m og bredde minimum 5m.