Bygge terrasse over garasje

Vi har en 5xmeter stor del av terrassen som er over garasjen (som er tilsvarende stor), dette er da rett i vegg med resten av huset. Jeg kan bygge den med brannsikre vegger/tak slik jeg har forstått det,. NR1: Flatt tak på garasje, terasse over med adkomst fra baksiden av . Forrige eier har bygget en ekstra garasje innpå den gamle garasjen for ca 2-år siden, som igjen ligger inntil som en del av . Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil mkan bygges. Garasje med overbygg utgjør normalt mer enn meter mønehøyde og er i . Vi lurer på om bygge en takterrasse oppå garasjetaket (som nå har skråtak). Hei, jeg har ikke terasse over garage, men (hobbyistsvar):.

Det skal bli enklere å bygge mindre byggverk som garasjer og boder. Jeg driver for tiden å legger ny terrasse rundt huset. Når du skal bygge terrasse eller veranda er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke. Direktoratet for Byggkvalitet har laget en god oversikt over byggereglene på sine hjemmesider.

Bygging av terrasse på bakken vil, der plasseringen ikke er i strid med . At det nå blir mulig å bygge garasje eller uthus opptil 50. Bygning med gesimshøyde over meter og mønehøyde over meter kan bare. Samtidig måtte jo huset flyttes og endte opp meter fra krangle nabo sin terasse.

Terrasser – Uteareale over underliggende rom. I tillegg kan du bygge så nære som meter unna tomtegre. Det vil bli mulig å bygge garasje eller uthus på inntil kvadratmeter uten å sende søknad til.

Må man søke kommunen om en slik utvidelse av terrassen? Hva er forskjellen på den dere bygger og en ferdig-pakke fra Grimstad-garasjene f. Nabo bygger takterrasse på sin nye garasje, over to meter inn på annen families tomt – posted in. Heller ikke om terrasse er nevnt i søknaden.

For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f. Men da må en rekke krav og regler overholdes, og bygget kan ikke brukes til. Bolig, garasje og terrasser som er bygget opp er en del av arealet. Tenkte og bygge ny garasje til sommeren, garasjen blir over 50m2. Vi ønsker å bygge ut eksisterende terasse med i underkant av kvm.

Søknadspakke for mindre byggetiltak (pdf).