Byggekostnad pr m2

Byggekostnader, kvadratmeterpris på Østlandet. Det vil også helt klart bli en høyere pris pr mnår man skal ha en ekstra boenhet. I 20var kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i gjennomsnitt 6prosent av prisen for en ny enebolig, mot 6prosent i 2014. I 20var kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i gjennomsnitt 6prosent av prisen for en ny enebolig, mot 7prosent i 2013. De siste årene har byggekostnadene økt så mye, at det nå knapt er lønnsomt å. Ser man bort fra tomteprisen, koster et nybygg nå et sted mellom 0kroner og 0kroner i snitt pr kvadratmeter.

Ingen luksusbolig, men ikke det aller rimeligste alternativ heller.

Byggekostnadene reflekterer kun kostnadene som belastes entreprenøren. Differansen vil med andre ord være marginen entreprenøren . Totalt leiligheter med leiligheter pr. I det minste bør alle ha som utgangspunkt at byggekostnadene må dekkes.

En kvadratmeter enebolig koster omlag 20. BRA i fem småboligprosjekter i Trondheim, bygget i . Dersom vi justerer byggekostnadene i 19på 1”0kr med. Vi tror en forsiktig beregning av dette utgjør cirka 1”0kr pr.

Som jeg skrev i mitt forrige innlegg høres 10.

Vår hytte på 1mvil komme på drøye millioner + tomt. Det nye Statoil-bygget tilsvarer en byggekostnad på nærmere 5kroner kvadratmeteren. Mange arkitekter sier ca av den totale byggekostnaden. Et vennepar kjøpte tomt til i 20og nå er huset på 1moppe.

Byggekostnad er ca 20-25′ pr m pluss tomt. FDV kostnader (Forvaltning – Drift – Vedllikehold) , kr pr m2.