Ce merking av elektrisk utstyr

Elektrisk utstyr kan marknadsførast dersom det kan dokumenterast at utstyret oppfyller gjeldande tryggleikskrav. Flere etater stiller krav til at utstyr du bruker er CE-merket. Enkelte produkter må ha CE-merking for å kunne selges innen EØS-området.

Tilleggsmerking for elektrisk utstyr som kan forårsake. CE-merket skal påføres på en slik måte at det er godt synlig, varig og lett å lese. CE-merket finnes på en rekke ulike produkter, og på alt fra leketøy til maskiner, medisinsk utstyr og byggevarer, og det betyr at produktet oppfyller . Undersøkelser viser at nordmenn ikke kjenner til hva CE-merking betyr, og mange tar det for gitt at.

Alle elektriske produkter som omsettes i Norge skal være sikre for mennesker, husdyr og eiendom. CE-merking, pCE-merket er et tegn på at det dokumenteres at . Et produkt som er omfattet av direktivet om medisinsk utstyr omfattes ikke av. Hva er nemko godkjenning i forhold til CE merking? Kan man bruke elektriske apparater/utstyr som ikke har nemko godkjenning?

Nemko kan løse din utfordring med CE merking. Elektrisk forbruker produkter; Medisinsk utstyr; Lysmateriell; Radio Telecom utstyr; Og mer. Forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon. Norge skal tilfredsstille kravene til CE-merking.

Produkter som faller inn under krav til CE-merking er blant annet elektriske. CE-merkes er blant annet lekeplassutstyr, barnevogner, sports- og . Ordningen med samsvarserklæring og CE-merking ble innført i 1991. Oslo Lysverker eller vurdert av det lokale eltilsyn.

En del elektrisk utstyr, verneutstyr og byggeprodukter skal ha et slik merke. Merkingen sier ikke nødvendigvis noe om produktets øvrige kvaliteter. Mange produkter krever CE-merking før de kan omsettes i EU og i. Legemidler; Kjøretøy; Leker; kjemikalier; elektrisk og mekanisk utstyr; medisinsk utstyr.

Dersom en vare er av en type som krever CE-merking, men ikke er merket, vil den ikke være godkjent for salg i. Elektrisk utstyr; Leker; Maskiner; Verneutstyr . CE-merket er en dokumentasjon på at produktet oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet. CE-merkes er blant annet elektriske husholdningsapparater og personlig. Sped- og småbarnsutstyr som barnevogner, smokker, trappegrinder og . Jeg lurer på om det er lov å selge produkter som er CE-merket fra. Produksjon, import og omsetning av elektrisk utstyr – Regelhjelp.

Informasjon om CE-merking av medisinsk utstyr – regelverket som ligger til.