Cm kubni u litre

Vam omogućuje pretvaranje više od 1različitih mjernih jedinica u 11. Volumen (litar, US galon, imperijalni galona, centilitar, kubni metar,). Zanima me koliko iznosi 129cm kubnih litara?

Ovo mi treba jer računam koliko litara stane u jedno bure? Interactive calculators used for converting between currencies, weight, volume, mass, time, distance and more. Znači, u kocku stranice 1dm stane jedna litra tekućine) mililitar odgovara jednom centimetru kubnom.

Litri u Kubični metri (L u m³) konverzijski kalkulator za volumen pretvorbe s dodatnim tablicama i formulama.

U ovoj lekciji pretvaramo kubične (kubne) mjerne jedinice. Uočavamo da je dovoljno pamtiti koje su veze. Ovdje možete pretvoriti željene mjerne jedinice i to na način da u polje “Convert“ unesete željenu. To“ mjernu jedinicu u koju želite pretvoriti.

Masa od litre vode teži približno kilogram. Pretvaranje veće jedinice u manju vrši se množenjem brojem 100 dok se pretvaranje . Na taj nacin rijesi nekoliko zadataka i ostat ce ti u glavi. Kubni decimetar – dm, m= 10dma = m = 10.

U kocku s bridom cm stane točno mL tekućine, cm= mL.

Kad pretvaramo iz veće mjerne jedinice u manju, tada. Napiši koliko kubni decimetar čega ima, dm. Litra u decimetre kubične Prirodne znanosti. Kvadratne Inče u Kvadratne Centimetre, 6. Kvadratne Centimetre u Kvadratne Inče, 0. Da li mi može tko reći koliko jedad m ( kvadratni ) ima m ( kubičnih ) ? Naime, trebao bi pretvoriti otprilike 2m bruto površine kuće u .