Det somatiske nervesystemet

Det somatiske nervesystem kontrollerer viljestyrt muskelaktivitet, mottar bevisst informasjon (hovedsakelig om omverdenen) og styrer den tverrstripede . Medisin › Hode, hjerne og nervesystem › NevrobiologiBufretLignende15. Autonome nervesystem, betegnelse på den delen av nervesystemet som styrer.

Motstykket er det somatiske nervesystemet, den delen av . De somatisk motoriske nervecellene ligger plassert i det sentrale nervesystemet. Dette er logisk fordi disse cellene i motsetning til sansecellene er fraførende. Det perifere nervesystemet består av nerver som går ut fra.

Denne delen av det perifere nervesystemet er delt i en viljestyrt (somatisk) og en . Gå til Det somatiske nervesystemet – er de deler av nervesystemet som er knyttet til funksjoner og. I det somatiske nervesystemet skilles det mellom . Det perifere nervesystemet er delt inn i to hoveddeler, det somatiske nervesystemet (SNS) og det autonome nervesystemet (ANS). Det perifere nervesystemet er delt inn i to hoveddivisjoner, strukturelt og funksjonelt, kjent som det somatiske nervesystemet og det autonome nervesystemet. SNS) er den delen av nervesystemet er ansvarlig for frivillig kropp bevegelse og for sensing eksterne stimuli.

Sentralnervesystemet (CNS); Det perifere nervesystemet. Det somatiske: Viljestyrte kommandoer via motoriske nervefibre til skjelettmuskulatur; Det autonome: .