Dips helse sør øst

Sykehuset Østfold Kalnes åpner for pasienter. Sykehuset Østfold Kalnes dørene for pasienter. DIPS EPJ/PAS satt i drift ved Sykehuset i Vestfold – Klinikk.

Dermed er alle foretakene i Helse Sør-Øst nå over på DIPS. Alle helseforetak i Helse Sør-Øst på DIPS-journal. DIPS innført som elektronisk pasientjournal i Klinikk psykisk helse og rusbehandling på . DIPS innført som elektronisk pasientjournal i Klinikk psykisk helse og rusbehandling på Sykehuset i Vestfold (SiV).

Helse Sør-Øst RHF og sykehusene i regionen lanserte ny, felles nettløsning 1. I tillegg ble det innført fire andre delsystemer i DIPS. DIPS brukes i dag som journalsystem ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst (HSØ), men den faktiske bruken og oppsettet av systemet er forskjellig fra . Ny vedlikeholdsavtale for Helse Sør-Øst ble 30. Steinar Marthinsen, Viseadministrerende Direktør i Helse Sør-Øst RHF og Tor . De har konsern- og rammeavtaler for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest.

DIPS EPJ/PAS er et avansert produksjons- og informasjonssystem for . Helse Sør-Øst omtrent like stort som Telenor og Aker til sammen. Innføringen av DIPS ved OUS er for eksempel et flerårig prosjekt til 650 .

Dips og Helse Sør-Øst har inngått en avtale for elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ), som gjelder hele Helse Sør-Øst.