Dreieretningsvender med tidsrele

Dreieretningsvender med tidsreleer – posted in Elektronikk: Skal lage dreieretningsvender med tidsreler. Han skal starte, gå sek, bytte retning, . Hjelp til muntlig evaluering i automasjon.

Dreieretningsvender med forsinkelse – Skole og. Automatisk stjerne/trekant med automatisk tidstyrt. De to kontaktorene, Kog K styrer hver sin dreieretning. I skjemaet ser vi at startknapp Sstarter .

Dreieretningsvender med innarbeidelse av forsinkellse. Det vil kunne være et problem ved bruk av dreieretningsvendere, at det oppstår et stort strømsjokk hvis. Tidsreleet begynner og telle ne etter sekunder slår det ikke og porten (-K1) bytter fra til 18. Vi brukte et tidsrele for at den skulle begynne i stjerne og når tidsre.

Noe feil med motorvern så den måtte byttes. Tidsrele, forsinket innkobling (on-delay) og forsinket utkobling (off-delay). Dreieretningsvender med lamper for drift høyre drift venstre stopp begge motorene. Forstå tidsrele og kunne koble det; Forstå endebrytere og kunne koble det .